четвртак, 25. октобар 2007.

ALEKSANDRA VASOVIĆ

SUBJEKTIVNO

ALEKSANDRA VASOVIĆ

DIJAMANT / DIAMOND

Aleksandra Vasović umetnica, otvorila je 24.oktobra 2007 godine samostalnu izložbu u Galeriji ULUS, pod nazivom Dijamant/Diamond.

Podsvesno/svesno, svejedno, Aleksandra je naslovom ( i radom/radovima) izložila/podcrtala sebe samu, svoje sopstvo, svoju unutarnjost. Na prvi pogled ekstrovertna, „transparentna“, spremna na komunikaciju i dijalog, Aleksandra nikada ne izbegava i argumentovanu, civilizovanu konfrontaciju.

Dijamant, mineral najveće tvrdoće (u Mosovoj skali 10), po hemijskom sastavu čist ugljenik nastaje pod ogromnim pritiskom i kristališe se u oktaedrima po teseralnom sistemu. Delikatnim, suptilnim i preciznim brušenjem, dobijaju se čudesni oblici koji svojom prozirnošću i površinama koje primaju i odbijanju svetlost u raznim pravcima

u zavisnosti kako ih držimo, okrećemo ili izlažemo plohe svetlosti, dočaravaju čudesne prizore.

Tvrda kao Dijamant, prozirna/otvorena primajući i dajući, Aleksandra je u svojim radovima pokazala duboku sofisticiranost, sposobnost i želju za istraživanjem i eksperimentisanjem u nekoliko medija koji su joj pomogli da ostvari odličnu izložbu istovremeno preispitujući sebe i svet oko sebe.

Za razliku od većine ovdašnjih umetnika, učaurenih i „urovljenih“ u svoj prepoznatljivi stil (?!), Aleksandra je prava

umetnica, kreativna, radoznala i uspešna u svojim traganjima. Profesionalno odrađeni printovi uz konsekventno

poštovanje Aleksandrnih predložaka, uz svetlosne efekte i nikako na kraju i manje važnan video bim na kojem se

vrtoglavo ali unapred koncipirano, smenjuju snimci Aleksandrinih dijamanata, čine ovu izložbu izdvojenom iz svakodnevnog umetničko-likovno-vizuelnog sivila.

Miodrag Miško Petrović

Beograd, 25.oktobar 2007 godine.

Нема коментара: